Życiorys Juliusza Cezara

Juliusz Cezar zapisał się na kartach historii jako jedna z najważniejszych postaci. Mimo, że był sprawcą upadku metropolii rzymskiej, historia uważa go za wspaniałego wodza i polityka. Największą sławę przyniosły mu namiestnictwo w Galii a także świetne dzieła literackie.

Juliusz Cezar żył w latach 100-44 p.n.e. Cezar pochodził z rodu Juliuszów, który to pochodził od mitycznego Enneasza oraz od bogini miłości – Wenus. Ojciec Cezara sprawował stanowisko pretora. Zmarł jednak, gdy Cezar miał zaledwie 16 lat, więc wychowaniem jego i jego sióstr zajęła się matka Aurelia, która miała znaczący wpływ na tradycyjne wychowanie syna. Cezar biegle mówił i pisał po łacinie. Miał szeroki zasób zainteresowań, do których zaliczały się polityka, literatura i filologia. Rzekomo, już od dzieciństwa Cezar wykazywał sporo zdolności przywódcze. Cezar był głównym sprawcą upadku Rzymskiego Imperium, jednakże kolejni jego następny nadawali sobie umowny tytuł Cezarów, być może z nadzieją, że tytuł ten przyniesie im taką popularność i sławę jaką cieszył się Juliusz Cezar.

Całe swoje życie, już od najwcześniejszej młodości poświęcił na uzyskanie władzy. Wszelkie jego działania polityczne i zbrojne uwieńczone zostały mianowaniem na najwyższe stanowiska w państwie rzymskim. Po licznych wyprawach wojennych, które odbył jako młody człowiek i w których już uzyskał popularność i sławę, rozpoczęła się jego samodzielna kariera polityczna. Przyszedł też czas na objęcie pierwszego triumwiratu przez Juliusza Cezara.

Wszystkie działania Cezara cieszyły się popularnością wśród Rzymian. Stanowiły one prostą drogę do uzyskania jedynowładztwa w Rzymie.

Po uzyskaniu władzy absolutnej zaczęło spadać jego poparcie, zwłaszcza w niektórych środowiskach, zawiązała się liczna opozycja przeciwko Cezarowi, która zorganizowała doskonale przemyślany zamach na jego życie. 15 marca 44 r. p.n.e. w Sali przeznaczonej do obrad senatu, Cezar otrzymał 23 ciosy sztyletami, z których śmiertelny okazał się ostatni, zadany przez jego przyjaciela Brutusa, syna swojej wieloletniej kochanki Serwilli.

Juliusza Cezara od zawsze otaczały kobiety. Był on w całym życiu trzykrotnie żonaty, nawiązywał także liczne romanse, a do najbardziej znanych kochanek Cezara należała Kleopatra, która urodziła mu jedynego syna. Ponadto, źródła podają, że mógł on być biologicznym ojcem swojego zabójcy Brutusa. Miał także córkę z pierwszego małżeństwa, które zawarł mając zaledwie 17 lat.